Hemsidan för Stor Prioratet av MOC (Military Order of the Collar of Saint Agatha of Paternò) vill sprida kunskap om Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus och den internationella hjälpverksamhet de i dag bedriver. Hit hör bl.a. Vitrysslands barnsjukhus, som hjälper de barn som fick leukemi efter Tjernobyl-katastrofen, och en skola för blinda pojkar i Delhi, Indien. Det nordiska Stor Prioratet stöder särskilt byggandet av en ny förskola i Barra, Gambia och Katolska Domkyrkans Öppet Hus-verksamhet i Stockholm .

Den kungliga dynastin regerade förr över de länder som tillhörde Aragoniens krona, vilket under olika tidsperioder innefattade själva Aragonien, Katalonien, Valencia, Baleariska Öarna,  Sicilien, Sardinien och delar av södra Italien, Provence och delar av sydvästra Frankrike, och även Aten och Neopatras i Grekland.

Riddare och ledamöter av MOC anser att ridderskapets kvaliteter i vår tid består inte främst i att följa gamla sedvänjor relaterade till diverse tvistefrågor, utan i att stödja och hjälpa behövande individer och samhällen oavsett tro, ras och nationalitet.

Överhuvud för Aragoniens kungahus är Hans Kungliga Höghet don Francesco, prins av Emmanuel och hertig av Perpignan, som tillträdde huvudmannaskapet 10/3 1996 då hans far HKH don Roberto av personliga skäl abdikerade.

Angående MOC:s och kungahusets historia historia hänvisas till följande utlåtande av professor Dick Harrison.

Angående MOC:s ställning som erkänd Orden hänvisas till följande utlåtande av professor Gunnar Bramstång, och avseende successionen i kungahuset till hans utlåtande om familjepakten.

Angående huvudmannens folkrättsliga ställning hänvisas till följande utlåtande av professor Jacob Sundberg.

Angående bärandet av MOC:s insignier i paritet med statliga ordnar hänvisas till följande utlåtande av ambassadören och förre Protokollchefen på Utrikesdepartementet H.E. Karin Ehnbom-Palmquist, samt följande utlåtande av den bulgariske ordensexperten professor Todor Petrov.

MOC är inte en katolsk utan en dynastisk Orden, men har långvariga, nära och oupplösliga band med Katolska Kyrkan. Sedan november 2009 åtnjuter MOC nihil obstat från Katolska Kyrkan, både från Stockholms Katolska Stift och ärkestiftet i Catania. MOC:s säte är kyrkan Sant’Anna i Catania, som skänktes till H.K.H. don Francesco av ärkebiskopen H.E. Salvatore Gristina för att vara säte för MOC:s verksamhet. Varje år deltar riddare och damer av MOC i den stora S:ta Agata-festen i Catania för att fira sitt skyddshelgon

Information is also available in English about the Royal House of Aragon, Majorca and Sicily, and the MOC (Military Order of the Collar of Saint Agatha of Paternò).

 
© 2018 Stor Prioratet Terra Nordica av MOC - All Rights Reserved