Hemsidan för Stor Prioratet av MOC (Military Order of the Collar of Saint Agatha of Paternò) vill sprida kunskap om Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus och den internationella hjälpverksamhet de i dag bedriver. Hit hör bl.a. en skola för blinda pojkar i Delhi, Indien, och Birgitta-systrarnas verksamhet i Betlehem. Mer information om hjälpverksamheten finns hos på stiftelsens hemsida.

Den kungliga dynastin regerade förr över de länder som tillhörde Aragoniens krona, vilket under olika tidsperioder innefattade själva Aragonien, Katalonien, Valencia, Baleariska Öarna,  Sicilien, Sardinien och delar av södra Italien, Provence och delar av sydvästra Frankrike, och även Aten och Neopatras i Grekland.

Riddare och ledamöter av MOC anser att ridderskapets kvaliteter i vår tid består inte främst i att följa gamla sedvänjor relaterade till diverse tvistefrågor, utan i att stödja och hjälpa behövande individer och samhällen oavsett tro, ras och nationalitet.

Överhuvud för Aragoniens kungahus är Hans Kungliga Höghet don Francesco, prins av Emmanuel och hertig av Perpignan, som tillträdde huvudmannaskapet 10/3 1996 då hans far HKH don Roberto av personliga skäl abdikerade.

Angående MOC:s och kungahusets historia historia hänvisas till följande utlåtande av professor Dick Harrison.

Angående MOC:s ställning som erkänd Orden hänvisas till följande utlåtande av professor Gunnar Bramstång, och avseende successionen i kungahuset till hans utlåtande om familjepakten.

Angående huvudmannens folkrättsliga ställning hänvisas till följande utlåtande av professor Jacob Sundberg.

Angående bärandet av MOC:s insignier i paritet med statliga ordnar hänvisas till följande utlåtande av ambassadören och förre Protokollchefen på Utrikesdepartementet H.E. Karin Ehnbom-Palmquist, samt följande utlåtande av den bulgariske ordensexperten professor Todor Petrov.

MOC är inte en katolsk utan en dynastisk Orden, men har långvariga, nära och oupplösliga band med Katolska Kyrkan. Sedan november 2009 åtnjuter MOC nihil obstat från Katolska Kyrkan, både från Stockholms Katolska Stift och ärkestiftet i Catania. MOC:s säte är kyrkan Sant’Anna i Catania, som skänktes till H.K.H. don Francesco av ärkebiskopen H.E. Salvatore Gristina för att vara säte för MOC:s verksamhet. Varje år deltar riddare och damer av MOC i den stora S:ta Agata-festen i Catania för att fira sitt skyddshelgon

Information is also available in English about the Royal House of Aragon, Majorca and Sicily, and the MOC (Military Order of the Collar of Saint Agatha of Paternò).

Katolska Kyrkan betraktar huset Paternó som ett furstehus, vilket syns tydligt i familjens eget kapell i kyrkan Santa Maria de Gesú i Catania, där deras vapensköld är monterad, och i katedralen i Catania är S:ta Agatas relikvarium dekorerat med stora kedjan av MOC.
I kyrkan Sant’Anna i Catania, som skänktes av ärkebiskopen till MOC:s stormästare, står en skylt uppsatt av ärkebiskopen med tack till ”Real Casa d’Aragona Maiorca e di Sicilia”.

Ang. relationer med andra furstehus har huset Bourbon Bägge Sicilierna har accepterat MOC som en dynastisk riddarorden. Förutom dekretet av regerande statschefen H.M. Francesco II 16/9 1860, finns också ett dedicerat fotografi av H.M. kung Francesco till don Mario Paternò Castello, dåvarande stormästare for MOC, 24 december 1893. Dedikationen lyder ”till käre don Mario Paternò Castello e Guttadauro, prins av Emmanuel suverän stormästare för Ordine del Collare av Paternò. Tillgivne Francesco.”
Huset Paternó har nära relationer med furstehuset Biscari, i vars palats MOC har galamiddag i februari varje år.
Huset Paternó är genom äktenskap förenat med huset Savoy, grenen som leds av Amadeus av Aosta.

 
© 2018 Stor Prioratet Terra Nordica av MOC - All Rights Reserved