För frågor rörande medlemskap, tala med Don Michael MacLaine eller Dona Charlotte Croneborg: maclaine(at)telia.com

Sista ansökningsdag för att kunna väljas in till kommande Investitur, den 10 juni 2011, är den 15 november 2010.

MOC Militare Ordine del Collare, Stor Prioratet Terra Nordica

MOC är en dynastisk riddarorden för såväl män som kvinnor med såväl nationell som internationell hjälpverksamhet.

Värdegrund:
Riddare och ledamöter av Militare Ordine del Collare (MOC) anser att riddarskapets kvaliteter i vår tid inte främst består av att följa gamla sedvänjor relaterade till diverse tvistefrågor, utan i att hedra och hjälpa behövande.

Bland den hjälpverksamhet som bedrivs idag kan bland annat följande projekt nämnas:
o Vitrysslands barnsjukhus, som hjälper de barn som fick leukemi efter Tjernobyl katastrofen.
o Skola för blinda pojkar i Delhi, Indien.

Det nordiska Stor Prioratet stöder därutöver följande verksamheter:
o Utvecklingsprojekt i Yoko, Kamerun.
o Katolska Domkyrkans Öppet Hus-verksamhet i Stockholm

Läs mer om hjälpverksamheten

Militare Ordine del Collare (MOC) grundades av kung Alfonso III av Aragonien den 23 januari 1289 som en ridderlig institution med syfte att försvara ön Menorca. De riddare som utnämndes var ålagda att bosätta sig i fästningen Sankta Agata, belägen i regionen Sankta Agata, och blev kända som “riddarna från Sankta Agata”. Läs mer