Military Order of the Collar och övriga institutioner som tillhör Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus

Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus har ett antal ordnar som ingår i dess arvegods. Den viktigaste av dessa är Military Order of the Collar of Saint Agatha of Paternò. De övriga ordnarna är i huvudsak hedersutmärkelser. Dessutom finns ett heraldiskt institut och Kungl. Mallorcanska Akademin.

Military Order of the Collar of Saint Agatha of Paternò

Military Order of the Collar (MOC) grundades av kung Alfonso III av Aragonien den 23 januari 1289 som en ridderlig institution med syfte att försvara ön Menorca. De riddare som utnämndes var ålagda att bosätta sig i fästningen Sankta Agata, belägen i regionen Sankta Agata, och blev kända som “riddarna från Sankta Agata”. Varje riddare fick en förläning i form av ett markområde som skulle ge dem möjlighet att hålla häst och rustning (ett “cavalleria”). Dessa cavallerias var fortfarande aktiva år 1600 och uppges ha överlevt in på 1800-talet. När don Ignazio II, prins av Biscari, gjorde sin berömda resa till Balearerna i mitten av 1700-talet berättade hans fränder om den gamla ridderliga institutionen och “riddarna från Sankta Agata”, och hans anteckningar om detta hittades av sjunde hertigen av Carcaci som gav ut dem i bokform 1849.

Don Ignazio, prins av Biscari 7:e hertigen av Carcaci

Don Ignazio II Paternò.

Balearerna (Mallorca, Menorca och Ibiza) var ett självständigt kungadöme 1276 – 1349, och enligt internationell rätt går de dynastiska rättigheterna vidare genom huvudmannens ärftliga ämbete även om inga förläningar görs under en viss tid. Det förefaller som om det under århundradena har gjorts sporadiska förläningar, och på 1700-talet framträder MOC mer och mer som en dynastisk Orden för att i mitten av 1800-talet få formella stadgar, en fast organisation och erkännande av de regerande monarkerna i kungadömet De Bägge Sicilierna.

MOC är en dynastisk Orden, dvs. ämbetet som Stor Mästare är knutet till den suveräne furste som är kungahusets huvudman och ärvs av hans efterkommande. I sådana dynastiska ordnar finns förutom de syften som Orden kan ha i form av hjälpverksamhet och andlig vård även ett personligt trohetslöfte till Stor Mästaren.

Redan 18 maj 1851 erkändes Ordens legitimitet av kungen av De Bägge Sicilierna, vars ämbetsmän ålades att registrera förläningar av MOC i rikets böcker. 30 mars 1853 utfärdade guvernören för Catania-provinsen, i kungens namn, ett beslut att endast tre undantag medgavs från det kungliga förbudet mot att bära andra ordnar än de som tillhörde det regerande kungahuset. Dessa tre undantag var Den Heliga Stolens ordnar, Malteserorden och MOC. 1859 undersökte den Kungliga Kommissionen för Adelstitlar anspråken från huset Paternò att förläna titlar och ordensutmärkelser, och de framförde till kungen att sådana förläningar var legitima. 18 september 1860 utfärdade den regerande statschefen, H.M. kung Francesco II, ett dekret baserat på kommissionens rekommendation, och beordrade att detta skulle verkställas inom kungarikets gränser. Kungen erkände också Don Mario som ärftlig Stor Mästare för MOC och utfärdade olika föreskrifter som skulle trygga den ärftliga successionen. Därefter var Orden under många år en ren familjeorden, och förlänades i huvudsak till släktingar och närstående. De citerade dokumenten finns tillgängliga här.

1961 omorganiserades orden, och nya stadgar fastställdes som senare har reviderats. Sedan sitt tillträde som Stor Mästare har HKH Don Francesco lagt stor tonvikt vid de olika hjälpverksamheter som Ordens medlemmar stöder. Några aktuella projekt finns på
http://www.mocfoundation.org/current . Stor Prioratet Terra Nordica stöder Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet, som har en hemsida med information om de projekt man stöder på
http://www.stiftelsenmoc.org . Under årens lopp har riddare och ledamöter bidragit med ansenliga belopp till olika hjälpverksamheter och engagerat sig i olika projekt för att hjälpa nödlidande, helt i linje med Ordens höga syften.

Ordens legitimitet som en officiell dynastisk Orden har flera gånger fastslagits av italienska domstolar, senast 8 januari 2003 av tingsrätten i Ragusa i sittning som internationell skiljedomstol. En artikel med källdokument ang. Ordens civilrättsliga och statsrättsliga status finns här, och ett arkiv med fullständig historisk och juridisk dokumentation finns här.

I dag är Orden organiserad i fyra Stor Priorat i Europa, varav Stor Prioratet Terra Nordica omfattar de nordiska länderna och Baltikum. Enskilda riddare och ledamöter finns i många fler länder, t.ex. USA och Australien. De olika jurisdiktionerna, t.ex. Prioratet S:t Erik,  arrangerar olika aktiviteter för riddare och ledamöter i de länder där man verkar.

Rangerna i MOC är:
– riddare/ledamot Storkorset av MOC
– kommendör/ledamot med stora korset
– kommendör/ledamot med stora korset med kedja
– kommendör/ledamot med stora korset med stor kedja

Övriga institutioner
Real Aula MallorquesaReal Aula Mallorquesa (RAM) grundades 1276 av H.M. kung Jakob I av Mallorca med tillstyrkande av H.H. påven Johannes XXII, och återupprättades av HKH Don Francesco Mario 1967. Det är en institution för högre studier med syfte att sammanföra de olika ämnesområdena inom den aragonesiska historien och bedriva historiska studier i anslutning till denna. Akademin ger ut en årlig tidskrift med uppsatser i relevanta ämne. Akademin har en egen hemsida på http://realaula.homestead.com/.

Kungl Aragonesiska Heraldiska InstitutetDet Kungliga Aragonesiska Heraldiska Institutet är en sammanslutning av chefsheraldiker, heraldiker och persevanter under HKH prinsens av Emanuel jurisdiktion. Institutet för ett register över vapensköldar och genealogier från adliga, betitlade och vapenförande familjer som förlänats, erkänts eller bekräftats av kungahusets huvudman, och formulerar på uppdrag av huvudmannen föreskrifter och protokoll att användas av kungahuset och vid dess institutioner. Institutet har en egen hemsida på http://royalaragonese.homestead.com/ .

 
© 2018 Stor Prioratet Terra Nordica av MOC - All Rights Reserved