Arkiv

Jakob I:s testamente
1. Jakob I:s testamente.
Faksimil, latinsk transkription, engelsk översättning

2. Boken ”L’Ordine del Collare” av sjunde hertigen L'Ordine del Collare
av Carcaci, 1849/51. Faksimil, italiensk transkription,
engelsk översättning, svensk översättning
Begravningstal
3. Begravningstal för sjunde hertigen av Carcaci,
av Francesco Tornabene, 1854.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning Brev fr justitieministern

4. Brev från Riksåklagaren 18 maj 1851.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Cirkulär fr guvernören
5. Cirkulär från guvernören för provinsen Catania,
30 mars 1853.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Familjepakten
6. Familjepakten, Palermo, 14 juni 1853.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Kungl Kommissionen för Adelstitlar
7. Utlåtande av Kungliga Kommissionen för Adelstitlar.
27 juni 1859 och 2 februari 1860.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Dekret 11 feb 1860
8. Dekret av H.M. Francesco II, Neapel, 11 februari 1860.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Skrivelse fr utrikesministern
9. Skrivelse från utrikesministern, Palermo, 8 mars 1860.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Kungl dekret om MOC
10. Dekret av H.M. Francesco II, Gaeta, 16/9 1860
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Expertutlåtande
10.1.Expertutlåtande avseende dekretet av professor
Bertucci Temistocle: faksimil, engelsk översättning
Intyg avseende dekretet
10.2.Intyg avseende dekretet från kommunen i Padova
Faksimil, engelsk översättning
Rivista Araldica
11. Rivista Araldica, ”Om det kungliga och aragonesiska
ursprunget av Paternò på Sicilien”, 1913.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
La Dinastia Sovrana
12. Boken ”La Dinastia Sovrana Paternò-Ayerbe-Aragona”
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Tingsrätten i Bari
13. Domstolsutslag från tingsrätten i Bari (13/3/1952).
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Hovrätten i Pistoia
14. Domstolsutslag från hovrätten i Pistoia (5/6/1964).
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning
Intl skiljedomstolen i Ragusa
15. Domstolsutslag från tingsrätten i Ragusa, i sittning
som internationell skiljedomstol, (8/1/2003).
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning

Ragusa-domen i sin helhet, 19 delar med ca 400 sidor
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10
2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9
Ragusadomen har vunnit laga kraft
16. Bevis om registrering och att domen från Ragusa
vunnit laga kraft.
Faksimil engelsk översättning
New York-konventionen om skiljedomar
17. New York-konventionen om skiljedomar 1958.
Engelsk text, fördragsslutande stater, svensk ratifikation.

18.1 Constitutiones Regni Siciliae, liber. 3, tit. 26, Constitutiones Regni Siciliae
Liber Augustalis, Neapel 1475, utvisande att i
kungadömet Sicilien ärvdes adelstitlar kognatiskt.
Faksimil, latinsk transkription, engelsk översättning
Stato presente della nobiltà Messinese
18.2 Utdrag ur boken ”Stato presente della nobiltà
Messinese”, av Giuseppe Gallupi, Milano 1881, som
verifierar att adelstitlar ärvdes kognatiskt. Faksimil.
LibrodOro_58x67
19. Utdrag ur Libro d’Oro, den italienska adelskalendern,
1920 – 22. Faksimil, engelsk översättning

Corpus Historiae Genealogicae Italia et Hispaniae
20. Kopior ur ”Corpus Historiae Genealogicae Italia et
Hispaniae” av Jakob Wilhelm Imhof, Nurnberg 1702,
utvisande släktledet från Jakob I till Johannes den äldre.
Faksimil, engelsk översättning av kommentaren
De Aragoniae Regum Origine
21. Gaspare Scioppio (Kaspar Schoppe)
”De Aragoniae Regum Origine, Posteritate, ..”, Milano
1628, utvisande släktleden till Johannes den äldre
(s. 22) och släktskapen med Europas övriga kungahus.
Faksimil.
Conte di Caserta
22. Diplom utfärdat av HKH don Alfonso, greve av
Caserta och överhuvud för kungahuset Bourbon Bägge
Sicilierna, som ger HKH don Francesco Mario, prins av
Emanuel och Stor Mästare för Ordine del Collare (MOC)
kommendörsvärdigheten av orden Francesco I 15 maj
1933. Don Francesco Mario var då endast 20 år.
Faksimil, engelsk översättning.
HM kung Francesco II
23. Dedicerat fotografi av HM kung Francesco, siste
regerande kungen av De Bägge Sicilierna, utfärdat till
HKH Don Mario Paternò Castello, prins av Emanuel
och Stor Mästare för Ordine del collare, 24 december
1893. Faksimil.
Della Sicilae Nobile
24. Utdrag ur boken ”Della Sicilia Nobile” om huset
Biscari.
Faksimil, italiensk transkription, engelsk översättning.
I Paternó di Sicilia
25. Utdrag ur boken ”I Paternó di Sicilia”, av
Francesco Paternó Castello di Carcaci.
Titelblad , text om Johannes den Äldre
(engelsk översättning).
Sundberg1
26. Expertutlåtande av juris professor emeritus
Jacob W F Sundberg 15 sept 2006, som fastslår att
huvudmannen för Aragoniens, Mallorcas och Siciliens
kungahus har “rang jämställd med statschef”.
Svensk faksimil Engelsk översättning
Italiensk översättning Sammanfattning

27. Utdrag ur Filadelfo Mugnos, “Teatro Genologico MungPic2
delle famiglie del Regno di Sicilia”, Palermo 1607.
Faksimil Engelsk översättning.

28. “Case già sovrane di Stati Italiani”, utdrag ur
Rivista Araldica 1922 (volym XX).
Faksimil Engelsk översättning Icono

29. Utdrag ur “Repertorio Iconografico degli
Ordini Cavallereschi” Faksimil

30. Dynastin Paternò-Castello i Almanach de Gotha.
Faksimil .
Abdi
31. Abdikationsdokumentet, från 10/3 1996, där HKH
don Roberto avsäger sig huvudmannaskapet för kunga-
huset till förmån för sin äldste son, HKH don Francesco.
Faksimil .

32. Utlåtande av professor Dick Harrison.
På svenska På engelska
Föreläsning om Mallorcas kungadöme (svenska)

33. Utlåtande av professor Gunnar Bramstång om familjepaktens
giltighet och MOC:s ställning som erkänt offentligrättsligt organ.
Utlåtande Sammanfattning

34. Tackbrev från republiken Gambias president,
sedan han utnämnts till kommendör med stora korset
med stor kedja av MOC. Faksimil .

35. Dekret av kung Alfonso III av Aragonien 23 januari 1289 att
utnämna de 20 första riddarna av Sankta Agata. Faksimil.

36. Rekommendationer om bärande av MOC:s insignier,
utlåtande av svenska ambassadören och f.d. Protokollchefen på UD
H.E. Karin Ehnbom-Palmquist och utlåtande av den bulgariske
ordensexperten professor Todor Petrov.

37. Utlåtande av juris professor emeritus Gunnar Bramstång
om legitimiteten av förlänade adelskap.

38. Utlåtande av juris professor Gunnar Bramstång om
erkända riddarordnar och MOC.

39. Utlåtande av juris professor emeritus Gunnar Bramstång om
”Domstolars självständighet och domars validitet …”

40. Domstolsutslag 18 maj 2013 från tingsrätten i Massa
ang. MOC:s legitimitet i Italien.
Faksimil    Engelsk översättning

En litteraturförteckning med ett urval av böcker från
biblioteket hos Ordens kansli finns här. Förteckningen är
inte avsedd att vara fullständig.

 
© 2018 Stor Prioratet Terra Nordica av MOC - All Rights Reserved